Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Lịch trình

Tùy vào chủ đề của Workshop, Chin Lab sẽ xây dựng lịch trình phù hợp để đảm bảo thời gian tổ chức và chất lượng của Workshop.

Thông tin Workshop

Chin Lab thường xuyên kết hợp với các doanh nghiệp để tổ chức Workshop doanh nghiệp với các chủ đề khác nhau nhằm mang lại sự thư giãn, thoải mái cho những người tham gia.

𝗖𝗵𝗶𝗻 𝗟𝗮𝗯

𝗦𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗼𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗲.

𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shope.ee/6AJTjNe2Vk

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0972 424 678

𝐅𝐥𝐚𝐠𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞: 66 Lý Chính Thắng, P8 Q3 TP. HCM (10am - 8pm)

𝐏𝐨𝐩-𝐮𝐩: 182A Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (8h30 - 20:30)

𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://www.chinlab.vn

← Bài trước